Metsästämisen puolesta – se on hyväksi ihmisille ja luonnolle!

Kun joku kysyy vahingottaako metsästys ympäristöä?” voit saada useita vastauksia riippuen siitä kenelle esität kysymyksen. Metsästäminen eittämättä se vaikuttaa ympäristöön, mutta ei välttämättä niin paljoa kuin ihmiset yleensä ajattelevat. Monissa tapauksissa ihmiset, jotka uskovat metsästämisen haittaavan ympäristöä, ovat ihmisiä, jotka eivät ole koskaan eläneet luonnon helmassa.

Samaa kysymystä on esitetty muuallakin maailmassa. Luontoaktivistit esimerkiksi kysyvät, että ”Onko metsästyksestä Afrikassa hyötyä heidän luonnolliselle elinympäristölleen”. Tässä asiassa pitää ihan ensiksi miettiä, että onko metsästyksessä kyse niin sanotusta pokaalinmetsästämisestä vai etsivätkö yksilöt oikeasti ravintolähdettä. Tätä asiaa kannata pohtia harkitusti.

Pokaalimetsästäminen on laillista monissa maissa, mutta useat maat antavat ihmisten metsästää vain tiettyinä kausina. Metsästäjien täytyy myös monissa maissa hankkia erillinen metsästyslupa ja monissa maissa metsästykseen käytettäviä asioita rajoitetaan lailla.

Nämä rajoitukset ulottuvat aina ruoan metsästämisestä eläinpopulaatioiden ylläpitämiseen ja sen varmistamiseen, että ekologinen tasapaino järky liikaa.

Eläinten liiallinen leviäminen

Jotkut villieläimet tunnetusti lisääntyvät nopeammin kuin toiset, ja tästä syystä ne voivat vahingoittaa ympäristöä monin eri tavoin. Jos eläinpopulaatio esimerkiksi lisääntyy liikaa se voi aiheutua merkittäväksi ongelmaksi tiloille viljakasvien polkimisen kautta tai sitä kautta, että tietyt eläimet syövät maanviljelijöiden sadon.

Näin pääsee usein käymään sellaisissa villieläinpopulaatioissa, joiden ympärillä ei ole lihansyöjä petoeläimiä, jotka auttaisivat luonnollisesti hallitsemaan eläinpopulaatiota. Keino hillitä tätä nousua, ja esimerkiksi hirvien lukumäärä yleisesti on metsästäminen. Eläinten metsästämisellä ihmiset pystyvät hallitsemaan eläinpopulaatioita hillitysti.

Kun tietyille villieläimille ei ole tarjolla riittävästi ruokaa ylipopulaation takia, aiheutuu ympäristölle suurta haittaa. Tämä johtuu siitä, että eläimet vaeltavat ylipopulaation takia etsimään ruokaa muualta. Kun eläinten lisääntyminen riistäytyy käsistä, liikenneonnettomuuksien määrä lähtee kasvamaan, kun nämä eläimet harhautuvat kaupunkiympäristöön etsimään jotain syötävää. On siis selvää, että metsästäminen on tarpeellista niin luonnon kuin myös ihmisten hyvinvoinnille.