Turvallista metsästystä

Yksi tärkeimmistä asioista metsästyksessä ja siihen alkamisessa on turvallisuus. Tätä asiaa ei voi koskaan painottaa liikaa, koska kyseessä on aseet ja niiden oikea käsittely. Onnettomuuksia tapahtuu metsästyksessä mutta kun huomioidaan turvallisuus jokaisessa tilanteessa, voidaan onnettomuuksia ehkäistä. On ehdottomia asioita, joita pitää huomioida ja olen listannut tähän kaikista tärkeimmät.

Ensimmäinen sääntö on aseen käsittely. Asetta on aina käsiteltävä kuin se olisi ladattu. Ase tulee aina tarkistaa ennen ja noudattaa sääntöjä. Kaikissa aseissa ei heti näe ovatko ne ladattuja, joten silloin on syytä tarkastaa ase tarkoin, että se on tyhjä. Aseessa ei säilytetä patruunoita ja niitä ladataan vain silloin kun asetta aiotaan käyttää.

Aseella ei koskaa osoiteta mitää, mitä ei ole tarkoitus ampua. Asetta saa osoittaa vain maalitauluun tai riistaeläimeen. Muuten piipun tulee osoittaa maahan tai taivaalle. Sormea ei pidetä koskaan liipaisimella. Sormi liipaisimelle vasta kun kohde on tähtäimessä. Kohteesta varmistuminen on myös tärkeää. Kohde tulee aina tunnistaa ennen tähtäämistä ja ampumista. Varjoa, ääntä ai siluettia ei saa ampua. Ennen laukaisua pitää myös varmistua taustasta, ettei taustalla ole mitään muuta, johon esimerkiksi ohilaukaus voisi kohdistua.

On myös tärkeää kun lähdetään metsästämään, että kaikki käyvät tarkasti kaikki turvallisuus ohjeet ja protokollat läpi ennen metsästyksen aloittamista. Turvallisuusohjeet voi listata valmiiksi muistilistaksi. Muistilista on tämän jälkeen helppo käydä kaikkien kanssa läpi ja varmistaa, että jokainen on ymmärtänyt ohjeet. Jokaisen tulee tietää tehtävänsä ja johtajan on varmistettava, että kaikki ymmärtävät roolinsa.

Valmiita ohjeita ja sääntöjä löytyy metsästyskerhojen sivuilta sekä metsästäliiton sivuilta. Näihin on myös hyvä tutustua ennen metsästämisen aloittamista. Ohjeet voi tulostaa valmiiksi ja juliste on helppo kehystää valmiiksi kaikkien nähtäville tai mukaan otettavaksi metsälle. Turvallisuuden varmistaminen takaa kaikille onnistuneen ja miellyttävän metsästyskokemuksen.